Съвети свързани със сигурността

Роботизираните заваръчни системи представляват значителна част от индустрията, често за да заменят нарастващия недостиг на квалифицирани заварчици. Автоматизацията на заваряването може да компенсира тези липсващи професионалисти, но представлява изцяло нов набор от проблеми, свързани с безопасността.

Как се предпазвате, докато работите около роботизирани заваръчни системи? Ето няколко съвета, за да сте в безопасност по време на работа.

Кога сте най-застрашени

Различните роботи имат различни времена за спиране, безопасни разстояния и времена за реагиране на защита. Дори и преди да сте работили с автоматично заваръчно оборудване, ще трябва да научите новите параметри за безопасност на вашия робот.

Повечето инциденти при заваряване не се случват, когато робота се използва активно. Вместо това програмирането, тестването и поддръжката са по-склонни да причинят инцидент. Ако взаимодействието е директно с робота, рискът от нараняване е много по-висок.

Осветяването на очите е едно от най-честите наранявания, причинени при заваряване. Дори ако роботът не е активен, защото е подложен на рутинна поддръжка, програмиране или е офлайн – все пак трябва да си осигурите подходяща защита за очите.

Проверете дали вашите ръкавици, очила и маска отговарят на стандартите за типа заваряване, с което работите.

Дори ако не работите директно с робота, правилата изискват подходящо оборудване за безопасност.

Функции за безопасност на роботизираните системи

Роботизираните системи има персонални функции за безопасност, които отчитат специфични рискове за безопасността, като температура и яркост. Стандартните предпазни мерки включват механични бариери, светлинни завеси, охрана на периметъра и лазерни скенери.

Механичните бариери се затварят, когато роботът се използва и задействат аварийно спиране, ако се отворят. Светлинните завеси и лазерните предпазители работят на подобен принцип. Тези функции за безопасност образуват светлинна бариера, която, ако бъде повредена или прекъсната, ще задейства аварийно изключване. Робота няма да се рестартира, докато не се отстранят причините.

Друг вариант за безопасност са чувствителните на натиск постелки, поставени в зони, където човек може да се разхожда в зоната на робота. Ако някой стъпи върху една от тези постелки, той затваря веригата и роботът се изключва. Когато човекът се отдалечи, машината ще стартира отново.

Въпреки че различните заваръчни приложения може да изискват различни функции за безопасност, тези предпазни мерки не са задължителни. Изискването от служител да работи с роботизирана система, без функции за безопасност е нарушение на разпоредбите.

Ежедневна грижа и планирана поддръжка

Както при всяка система, така и при роботите, редовната грижа и поддръжка е от съществено значение, за да може машината да работи гладко и безопасно. Роботите работят с много високи температури и сили.

Всеки робот трябва да има график за поддръжка, който да се спазва стриктно. Преди и след всяка работна смяна се проверява визуално робота и зоната около него. Те трябва да се поддържат чисти. При заваряване се отделят големи количества прах и пръски, които могат да повредят гумените уплътнения или да създадат опасност от пожар.

Безопасно работно място

Безопасността на работното място зависи от обучението, подходящото оборудване и културата на работното място, която насърчава безопасните практики. Поставете си за цел да създадете култура на безопасност на работните места и насърчете колектива да я спазва.

Персонала трябва да бъде обучен да реагира при обичайни наранявания, изгаряния и повреда на оборудването. Дори в случай на злополука, обучението за първа помощ може да спаси човек от по-сериозни наранявания. Наредбите също така изискват комплект за първа помощ на работното място.

Доказано е, че създаването на култура на безопасност на работното място прави работните места по-безопасни и намалява злополуките — независимо от вида на индустрията.

Бъдещето в индустрията

Поради нарастващия недостиг на квалифицирани заварчици, автоматизираните и роботизираните алтернативи ще продължат да заемат място в заваръчната индустрия. Не можем да предотвратим този тласък към автоматизация, но можем да определим дали те ще представляват опасност на работното място или не.

Проверявайте, дали се извършва заложената в графика профилактика. Поддържайте всички предпазни средства в оптимално състояние и отделете време за изграждане на култура за безопасност на работното място. Тези съвети могат да ви помогнат да създадете по-безопасна работна среда, която да ви позволи да използвате роботизирани системи, за да изградите индустрията си за години напред.

Ако имате нужда от допълнителна помощ, вижте моите услуги или се свържете с мен

0 0 Гласове
Рейтинг на статията
0 оставени коментара
Вградени обратни връзки
Вижте всички коментари