Софтуери и решения в офлайн програмирането

Последните разработки в технологията за роботизирано заваряване позволиха на индустриите да увеличат ефективността и производителността си. По същия начин автоматизираните системи за орбитално заваряване и заваръчните роботи помагат на производителите да се насочат към недостижими преди това цели за производителност. За да отговори на търсенето, което подобрената автоматизация и производителност насърчават, възможностите за програмиране на роботи продължават да се развиват. Традиционния софтуер за програмиране на роботите, който е фокусиран върху онлайн програмиране, при които контролерът е директно прикрепен към робота за извършване на оптимизация на параметрите и препрограмиране, наложи производителите да свалят роботите от производство. Алтернативата е офлайн софтуер за програмиране на роботи, който позволява на производителите да задават нови параметри или да препрограмират своите роботи без да спират производството.

Как работи софтуерът за офлайн програмиране?

Повечето методи за онлайн програмиране изискват от производителите да поставят на пауза производството, докато операторите оптимизират програмата с нови параметри за следващия набор от заваръчни операции. В резултат на това роботите стоят бездействащи по време на целия дълъг процес на програмиране.

Офлайн програмирането позволява да се извършват актуализации и реконфигурации от разстояние, докато роботът продължава да заварява с първоначалния набор от параметри. Софтуера също така предлага 3D CAD симулация, основен компонент за осигуряване на точност на заваръчния шев чрез калибриране. 3D CAD моделите се импортират лесно и им се дава кинематичен формат. Полученият симулационен модел с визуализиране на движение позволява роботите да се програмират да заваряват на конкретна позиция, път, скорост на заваряване, параметри на тока и напрежението.

При заваряване, позициите на периферните устройства и елементи, трябва да бъдат прецизно калибрирани. За да се осигури прецизно калибриране, софтуерът за офлайн програмиране позволява последваща обработка на 3D модела. Индивидуалната проверка на процеса помага да се елиминират потенциалните рискове, като например сблъсък, преди началото на производствения цикъл. Тази възможност не само спестява време за индустриите, но също така помага да се осигурят висококачествени заваръчни шевове.

Предимства от използването на офлайн програмирането в заваряването

Независимо дали изискването за приложение е голям или малък мащаб, офлайн програмирането на роботи позволява да се обучават и оптимизират множество роботи с набор от възможности. Широкообхватните индустрии използват офлайн решения, за да реализират пълния потенциал на своите заваръчни роботи. По-долу са изброени няколко предимства, които софтуерът предлага:

  • Офлайн програмирането се извършва, без да се спира работата на робота на производствената линия. Това води до драстично намаляване времето на престой – дори ако програмирането изисква по-дълго време.
  • 3D CAD формата позволява точно калибриране с помощта на симулационен модел, повишавайки точността и прецизността при заваряване.
  • Лесното тестване и отстраняване на грешки намаляват вероятностите за повреди.
  • Намаленото време на престой и повишената точност на заваряване гарантират по-малко брак, както и подобрения в производителността.

Тъй като автоматизираните процеси осигуряват прецизност в заваряването, заварчиците и операторите могат да поддържат други области, спестявайки разходи и увеличавайки производителността.

Софтуерни решения за офлайн програмиране на роботи

Производителите, които вече са инвестирали в заваръчни роботи, за да подобрят ефективността и качеството на продуктите, могат да използват офлайн програмирането, без да правят значителни инвестиционни разходи. С използване на външен изпълнител – обучен програмист, владеещ софтуер за офлайн програмиране, производителите могат да продължат операциите при първоначален набор от заваръчни параметри, докато дистанционно се програмира следващия набор от параметри. В резултат на това производството може да продължи без прекъсване, чрез използване на офлайн програмиране, което предлага екрана симулация и позиционно калибриране.

Ако имате нужда от допълнителна помощ, вижте моите услуги или се свържете с мен

0 0 Гласове
Рейтинг на статията
0 оставени коментара
Вградени обратни връзки
Вижте всички коментари